Įvykdyti projektai

 • 2002-2003,”HomeWorkers Worldwide Mapping Programe in Lithuania”. Namudinio darbo tyrimas Lietuvoje.   Šis tyrimas atskleidė, kad daugelis žmonių dirba namuose be jokių darbo sutarčių ir socialinių garantijų. Namudininkai nėra įtraukti į jokią  Darbo ministerijos statistiką. Jie nėra profesinių sąjungų nariais, todėl jų teisių niekas negina. Šis projektas buvo vykdomas  Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Azijos šalyse bei  Europoje. Pirmą kartą šiame projekte dalyvavo Lietuva, Rumunija, Bulgarija ir Serbija.  Projektą finansavo Didžiosios Britanijos Vyriausybės Užsienių reikalų plėtros departamentas -DIFA.
 •      2003 m. Tarptautinė konferencija „Namudinis darbas šiandienos globalioje ekonomikoje“  Vilniuje .
 •       2004-2005, TDKT  vykdė tarptautinį projektą „Moterys ir darbo rinka“ kartu su partneriais iš Čekijos, Rumunijos, Anglijos .  “Women and NetWork ” -W&WNET.,kurį finansavo  EU Socrates, Grundtvig 2 –
 •          Projekto metu vyko mokymai 16 ak.val. Lietuvos namudininkams
 •         In 2005-2006  tarptautinis projektas „Viltis kaimui,” Hope for the Villages”. Šis projektas buvo tiesiogiai finansuojamas Europos Komisijos.   Projekte dalyvavo šešios šalys (Estija, Suomija, Latvija, Lenkija, Švedija ir Lietuva).
 • Mokymai skirti kaimo bendruomenių dalyviams, 24 ak.val.
 •          2005 „ Bendruomenių ryšių plėtra Europoje“  “Connecting Communities across Europe”. Šis projektas buvo finansuojamas  Didžiosios Britanijos Industrial Missions, UK and European Contact Group.
 •       2006 m.  “Open the Window”, finansuotas Pasaulio Banko.
 • Mokymai, seminarai namudininkams, amatininkams, bendruomenių ir NVO   atstovams.
 •     2007m. Baltijos šalių festivalis  Norwiche, Anglija. Šį projektą finansavo BBC. Buvo demonstruojami amatai, kulinarinis paveldas, Lietuvos turistiniai maršrutai ir kt.
 •     2008 m. FEM: Moterų verslo skatinimas. Šis projektas buvo finansuojamas SIDA Baltijos jūros šalių sąjunga. 

·         2009 "Piliečių įtraukimas į sprendimų priėmima nuo pasyvaus iki aktyvaus dalyvio"  Šis projektas buvo finansuotas EK Mokymosi visą gyvenimą  Grundtvig seminarų organizavimo programos. 

·             2010 m.  Tarptautinis seminaras Vilniuje  “ Citizen participation from pasivenes to activeness”, finansuotas ES Grundtvig  programos. 

·               2011 m. įvyko tarptautinis seminaras “ Stage: Straightening Self-Estimation in Adult Age”, finansuojamas EK Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig Seminarų organizavimo programos.